ASCII art for tag valentine

ASCII Art Love

            OOOOO     OOOOO
            OO  OOO   OOO  OO
            OO   OOO OOO   OO
            OOO   OOOO   OOO
   OOOOOO     OO OOOOOO  OOOOOO OO     OOOOOO
  OOOO  OOOOO  OOOO           OOOO  OOOOO  OOOO
        OOOOO   VVVVVV   VVVVVV   OOOOO
            VVVVVVVVVV VVVVVVVVVV
           VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
           VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
    XXXXXX    VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV   XXXXXXX
   XXXXXXXXXXX   VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV   XXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXX   VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV   XXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXX   VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV   XXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXX   VVVVVVVVVVVVVVVVVV   XXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXX   XXVVVVVVVVVVVVVVVVXX   XXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXX  XXXVVVVVVVVVVVVVVXXX  XXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXX   XXXX VVVVVVVVVVVV XXXX   XXXXXXXXXXX
      XXXXXXX  XXXX  VVVVVVVVVV  XXXX  XXXXXXX
  XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX  VVVVVVVV  XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    VVVVVV    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      VVVV      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXXX XXXXXXXXXXXX      VV      XXXXXXXXXXXX XXXXX XX
X X XX XXXXXXXXXXXX             XXXXXXXXXXXX XX X X
   X XXXXXXXXXXXX              XXXXXXXXXXXX X
    XXXXXXXXXXXXX              XXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXX             XXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXX            XXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXX           XXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXX XXXXXXXX          XXXXXXXX XXXXXXX
   XXXXXXX   XXXXXXX         XXXXXXX   XXXXXXX
 XXXXXXXXXXX    XXXXXX        XXXXXX    XXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXX      XXXXX        XXXXX      XXXXXXXXX
 XXXX         XXXXX       XXXXX         XXXX
 XXX         XXXXX      XXXXX         XXX
            XXXX      XXXX
                         Richard Au
color scheme
A A A

ASCII Art Love

  . .  . .
 .   .   .
.  {~._.~}  .
.   ( Y )   .  
 .  ()~*~()  .  
  . (_)-(_) .
   .   .
    .
color scheme
A A A

ASCII Art Arrow with four hearts

      @@@  @@@    @@@  @@@    @@@  @@@    @@@  @@@
     @  @ @  @   @  @ @  @   @  @ @  @   @  @ @  @
\\\\   @  @  @   @  @  @   @  @  @   @  @  @
  ------@ )---( @-----@ )---( @-----@ )---( @-----@ )---(
@-------->
////    @    @    @    @    @    @    @    @
      @   @     @   @     @   @     @   @
       @  @      @  @      @  @      @  @
       @ @       @ @       @ @       @ @
        @        @        @        @
color scheme
A A A

ASCII Art Love

               .____.   _____     ......  .....
      `"9Q@"'    .gQQQQQQg, .jQQQQQQQg.   `"MQQ"` `"MP"`
       .QF     jQQQQQQQQQQ_gQQQQQQQQQg    .Q#   .f
       .QF     jQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.   .Q#   .f
       .QF     `QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQP    .Q#   .f
       .QF     `QQQQQQQQQQQQQQQQQQQF`    .Q#   .f
       .QF      `9QQQQQQQQQQQQQQQM'     .Q#   .f
       .QF       "QQQQQQQQQQQQQ@`     .Q#   .f
       .QF       "MQQQQQQQQQQf      .Q#   .f
       .QF        "QQQQQQQW'       .Q#   .f
       .QF         `QQQQQP`       `QQ.  .j'
      ._jQg_,        `MQM'         "9QgyygM'
      ```````         ^`           ```
color scheme
A A A

ASCII Art Love

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::OOO$MOOO::::::::::::OOOOOOOOOO::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::OO$MM MMMMOOOO::::OOOMMMMMMMMMMMOO:::::::::::::::OOOOOOO::::::::::::
::::::OOMM  $$M$MMM$OO::OMMMMOM OM$$$$MMOO::::::::::::::::O:::::::::::::::
:::::OMMM $$$$$$$MMMMOOOOMMM$$ $MM$MMM$MM$O:::::::::::::::O:::::::::::::::
::::OMMMM M$MM$MM$$$MMMMMMMMMO O$$$$M$MM$MMMO:::::::::::OOOOOOOO:::::::::::
::::OM$$M M$$$$$$$$$O$MMMMMM$ $O$$$$MM$M$$MMOO:::::::::::::::::::::::::::::
::::OM$O$$$$$$$$$$$$$$O$MO$$O$$$$$$$$$$$O$$MMOO:::OOOO::::::::::::::::::::::
::::OM$$$$MMO$$$$$$$O$$$$$$O$$O$$$$$$M$M$$MM$O:::O:::O::::::::::::::::::::::
:::::M$$OO$M$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$M$$MOMM$O:::O::O:::::::::::::::O:::::::
:::::MMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OO$$$MMMMO::OOOOO:::::OOOO:O::::O::OOO:::
::::::OMM$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$M$MMO:::::O:::::::O::O:O:::O::O::O:::
:::::::OMM$$$M$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMMMMMO::::::O:::::::O::O::O:O:::OOO::::
::::::::OOMM$$M$ $$$$$$$$$$$$$$$ M$$$MM$OO::::OOOOO:::::::OOO:::O::::O::::::
:::::::::OOM$$$$M $$$$$$$$$$MM$ $$$$MM$$O::::O:::OOOOO::::::::::::::::OOO:::
:::::::::::OMMM$$$ $$$$$$$$$$$ $$$$$MMOO:::::OOOO:::::OOOOO:::::::::::::::::
:::::::::::::O$MM$$ $$$$$$$$$ $$$$$MMO:::::::::::::::::::::::::::::::::::O::
::::::::::::::OOMMM$ M$$$$ MM$$MMO::::::::::::::O:::::O:::OOO::O:::O:::O::
::::::::::::::::OMM$$$   $M$$MMO::::::::::::::::OO:::OO::O::O::O:::O:::O::
:::::::::::::::::OMM$$O$$$$M$$$MM:::::::::::::::::::OOOO:::OOOO:::OOOO:::O::
::::::::::::::::::O$MM$$$O$$$MMM:::::::::::::::::::::OO:::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::O$MMM$$$MMO::::::::::::::::O::::OO:::::::::::::::::::O::
:::::::::::::::::::::OO$$MM$O:::::::::::::::::::OOOOO:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::OO$OO::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
color scheme
A A A

ASCII Art Love

             ,.',,,   ,,,,
           ,'`'`,`',';.,;','','`.
           ;,`',`',,,,,`.,,.`',`'`;
           ;`''`.'  / \  `.'`'`'`,
           ,'`',; e (_,._)a  ;"`','`;
          ,;`,'.`;  )._)(_,(  ;`',`''`,
         .'`','`',`. _,-',_`-._,',.':,`'`',
        ,' `'`,'`,,,,,,' _)`.;~~~__,'`'`,,',
       _; `';`',;;',,,,, {-_ ;'''''',''``,,`, _
       \`'`,'`,'',; `._,~~'`--;.'''''_','`'`'';`/
       ',`',',',,"  ;   ; `~~~;`',,'`,'','
        `.`'','`;   ;   ;   ;`',`'',`;
        `.`,',,'  .'   `.  ;,',',`,'
         `,,,,"`~~'     `~~'",,,,' 
          `-.__)))      (((__,-' hjw
 
 
color scheme
A A A

ASCII Art Love can build a bridge

              _________
            ,-'\  |  /`-.
  ,-"-,-"-.     ,'\  \ | /  /`.     ,-"-,-"-.
  (     )   ,'  \,-"""""""-./  `.   (     )
  `.   ,'   ,' `. ,'  _._  `. ,' `.   `.   ,'
   `._,'  __/`-._,' _.-'  `-._ `._.-'\__  `._,'
,vV,/,|,,,vVv.|______/_,-'=~ ~~ ~~ - `-._\______|.vVv,,//||,V.,
         _,-'- ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ `-._
        ,-'-~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ `-.
       ~~~~ "love can build a bridge" ~~~~    hjw
color scheme
A A A

ASCII Art Love

     ___  ___  ___ ___ ___ ____  __ __ ___ __  __
     (  ) (  ) / _ \(_ v _)(  _) (_ v _)/ _ \( | | )
     | |  | |__( (_) ) \  /  | E_   \ / ( (_) )| |_| |
   hjw (___) (_____)\___/  \_/  (____)  (___) \___/ (_____)
 
 
color scheme
A A A

ASCII Art Love

   (`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')
   \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ ,\/
                                (|
    ___,   ,  ___, __,  __,  __   _,  __,  ,   |)
   ( |   /|  (| \ / \ (|_)  (|_  (| )/ \ / \ . (|
    _|_)  /~|_)(_|__/ \__/ _| \_) _|_,  |_/ \__/ \__/\_) `
   '   (,   '  '  '   '    , /` '  '    @
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(_/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   (`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')(`')
   \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ hjw
 
color scheme
A A A

ASCII Art Love

      .-"""-.  .-"""-.
      /    `..'    \
  _   |  ___ _ _ _ _  |
 .-' /  |   | ( \/ )| |  |  /////
<  <======\  | \ / | |  /====<<<<<
 '-._\   \ _|_ \/ \_/ /   \\\\\
       `\      /'
     jgs `\    /'
         `\  /'
          `\/'
color scheme
A A A